Σχεδιασμός ιστοσελίδων και εφαρμογών


Σχεδιάζουμε πρότυπα ιστοσελίδων ή κάνουμε πλήρη ανάπτυξη ιστοσελίδας σε en html, css ή js. Καλύπτουμε όλους τους τομείς της παρουσίας σας στα κοινωνικά δίκτυα. Σχεδιασμός UX-UI, Πρότυπα, έρευνα και έλεγχος.

Simon Says

Java Script game

HTML, CSS & JS

Simon Says

andes construcciones

Ιστοσελίδα

HTML, CSS

Andes Construcciones

Crafts matter

Σχεδιασμός εφαρμογής

Σχεδιασμένο στο Sketch

Crafts matter

pangeotours

Σχεδιασμός εικόνας

Σχεδιασμός λογοτύπου και παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα

Pangeotours